Kosten & Zorguren

Wettelijk

Het wettelijk minimum aantal uren voor kraamzorg is vastgesteld op 24 uur en het maximum op 80 uur. Per gezin verschilt het uiteraard hoeveel zorg zij krijgen. Dit wordt uitgerekend aan de hand van het rekenmodel van het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP).

Mantelzorg

Het LIP gaat uit van mantelzorg. Dit houdt in dat bepaalde taken die normaal gesproken in het huishouden uitgevoerd moeten worden, tijdelijk, door familie en/of vrienden overgenomen kan worden. In het verleden werd dit altijd door de kraamverzorgster gedaan, maar wegens bezuinigingen is dit verandert. Ik wil hier graag jullie als gezin, mits haalbaar, tegemoet komen. Let er wel op dat ik maar een aantal uur per dag zorg kan bieden en mijn prioriteit altijd bij de zorg voor moeder en de baby ligt. Dit zullen we tevens tijdens de intake bespreken.

Intake

Tijdens de intake wordt daarnaast het aantal zorguren voor jouw persoonlijke situatie bepaald. Er is bijvoorbeeld een andere vraag naar zorg Indien het gezin uit 4 kinderen bestaat, dan wanneer het gezin voor het eerst een baby krijgt. Wat wel voor leder gezin geldt is de wettelijke bepaling dat de zorguren verdeeld worden over minimaal 8 dagen en maximaal 10 dagen.

Zorguren

Het aantal zorguren is een indicatie. Het kan natuurlijk voorkomen dat bijvoorbeeld de bevalling zwaar was en de fysieke ongemakken groter zijn dan verwacht. In dit geval zal ik ten alle tijden
flexibel zijn en hierin met u meedenken. Service is niet voor niets één van de onderdelen van mijn visie
Zorg ervoor dat eventuele mantelzorg-afspraken ruim van tevoren gemaakt zijn! Mocht er nu onverwachts toch lets niet goed lopen qua mantelzorg, dan kan ik altijd nog extra bijspringen.
Kosten.

Kraamzorg

De kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Desondanks is er wel een (wettelijk) bepaalde eigen bijdrage van 64, per uur. Deze eigen bijdrage kan vergoed worden door uw verzekeringsmaatschappij, maar dit verschilt per maatschappij en soms zelfs per soort ziektekostenverzekering binnen een maatschappij.
Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat uw ziektekostenmaatschappij in het basispakket wel een eigen bijdrage vraagt, of gedeeltelijk, maar indien u aanvullend verzekerd bent wordt er geen eigen bijdrage gevraagd. Het is handig om dit van tevoren na te lezen in uw polisvoorwaarden, zodat u op financieel gebied niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Zorgaanbieders

Vaak hebben ziektekostenmaatschappijen prijsafspraken met bepaalde zorgaanbieders. U bent echter vrij in uw keuze voor kraamzorg en dit is dus niet leidend. Mijn ervaring is dat mensen lever op gevoel handelen dan op een beperkt financieel voordeel.